Trần Vinh Dự


Trong quá trình phát triển công ty thì việc minh bạch trong quản lý tài chính, dòng tiền là rất quan trọng để giúp công ty đánh giá đúng được tiềm năng cũng như cơ hội. May mắn được làm việc với Long Viet Tax và trải nghiệm quy trình xử lý và làm việc …

Liên hệ
0868986827